Zajęcia z komputerem w Szkole Podstawowej 321
Lipiec 22 2018 07:42:54
Nawigacja
Pierwiastki

Pierwiastki, których symbole i nazwy obowiązują uczniów klasy 7

H, C, Si, N, P, O, S, Cl, Br, I, Na, K, Mg, Ca, Ba, Al, Pb, Sn, Fe, Zn, Cu, Ag, Au, Hg, Mn, F, Po, Li

Pracownia komputerowa
      2 1 1
Pracownia komputerowa
      2 1 4
Miś Kasowniś
Wakacje
OKBDI
89,152 unikalne wizyty