Zajęcia z komputerem w Szkole Podstawowej 321
Luty 23 2018 08:19:31
Nawigacja
"Bezpieczna przygoda z Internetem"

Wyniki Konkursu!

W kategorii praca graficzna
Szymon Rydze2wski (klasa V) - I miejsce

W kategorii prezentacja multimedialna
Martyna Pyciarz (klas VI) - wyróżnienie


Regulamin Dzielnicowego Konkursu Multimedialnego dla Szkół Podstawowych pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem” organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

REGULAMIN
Zasady uczestnictwa
a) Uczniowie przygotowują prace konkursowe w dwóch następujących kategoriach: praca graficzna wykonana w dowolnym programie graficznym, np. Paint, zapisana w formacie jpeg. prezentacja multimedialna – pokaz slajdów w PowerPoint lub film np. w MovieMaker.
b) Pliki należy zapisać według wzoru imie_nazwisko_kl_sp_nr.
c) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
d) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
e) Prace należy dostarczyć do sali 214 do p.danuty Szczepińskiej1 na płycie CD lub DVD, pendrivie lub przesłać je na adres e-mailowy: dds@sp321.warszawa.pl do dnia 27 stycznia 2016 r.
f) Na konkurs należy nadsyłać prace, które nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Pracownia komputerowa
      2 1 1
Pracownia komputerowa
      2 1 4
Miś Kasowniś
Wakacje
OKBDI
79,050 unikalne wizyty