Zajęcia z komputerem w Szkole Podstawowej 321
Wrzesień 22 2018 22:23:45
Nawigacja
"Ja i moje Bmowo"

Konkurs Fotograficzny „Ja i moje Bemowo”
organizator SP 341 w Warszawie

1. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy i urokliwe miejsca Bemowa

2. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii

3. Technika wykonanych prac jest dowolna

4. Prace należy nadesłać JEDYNIE pocztą elektroniczną (odbiór pracy potwierdzony zostaje mailem)

5. Prace fotograficzne w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i wielkości pliku nie przekraczającym 1MB, należy nadesłać na adres:

dds@sp321.warszawa.pl
w formie załączników do listu elektronicznego

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np.daty) będą dyskwalifikowane

7. W treści maila należy podać :

• tytuł pracy,
• imię i nazwisko, klasę,
• komentarz do zdjęcia,
• nazwę fotografowanego obiektu,
• miejsce wykonania zdjęcia,
• oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9. Prace należy nadesłać do 8 stycznia 2016r.

10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołanie nie zostaną uwzględnione

Pracownia komputerowa
      2 1 1
Pracownia komputerowa
      2 1 4
Miś Kasowniś
Wakacje
OKBDI
93,017 unikalne wizyty