Zajęcia z komputerem w Szkole Podstawowej 321
Lipiec 22 2018 07:42:10
Nawigacja
Dokumenty

Zajęcia komputerowe dla klas 4-8


Materiały pomocnicze dla klas 6
Przedmiotowy system oceniania - informatyka
Dokumenty dostępne są w formacie pdf.
Pracownia komputerowa
      2 1 1
Pracownia komputerowa
      2 1 4
Miś Kasowniś
Wakacje
OKBDI
89,150 unikalne wizyty