Zajęcia z komputerem w Szkole Podstawowej 321
Maj 21 2018 10:03:02
Nawigacja
Dokumenty

Zajęcia komputerowe dla klas 4-8


Materiały pomocnicze dla klas 6
Przedmiotowy system oceniania - informatyka
Dokumenty dostępne są w formacie pdf.
Pracownia komputerowa
      2 1 1
Pracownia komputerowa
      2 1 4
Miś Kasowniś
Wakacje
OKBDI
85,983 unikalne wizyty