Zajęcia z komputerem w Szkole Podstawowej 321
Listopad 21 2017 15:26:59
Nawigacja
Wyszukiwanie informacji

Projekt dla klas 5 – Poszukiwanie informacji w internecie na wybrany przez parę uczniów (projekt grupowy) temat.

Uczniowie szukają w internecie informacji, grafiki na wybrany przez siebie temat. Z zebranych informacji tworzą dokument w edytorze tekstu Word. W dokumencie oprócz informacji i grafiki uczniowie umieszczają linki do stron z których informacje zdobyli.

Gotowy dokument jednolicie formatują.
Oceniane jest:
- znalezienie i segregacja informacji
- sformatowanie tekstu
Jednolicie sformatowane tytuły (kolorowe)
Tekst oblewa grafikę (tzw RAMKA)
Cały tekst jedną czcionką, czytelna, z uwzględnieniem polskich znaków
Linki zapisane czcionką pochyloną, niebieską, nie większą niż 9
- staranność wykonania pracy, zaangażowanie i współpraca w grupie
- skopiowanie pracy nazwanej nazwiskiem ucznia do folderu sieciowego (oddanie pracy)

Pracownia komputerowa
      2 1 1
Pracownia komputerowa
      2 1 4
Miś Kasowniś
Wakacje
OKBDI
74,482 unikalne wizyty