Zajęcia z komputerem w Szkole Podstawowej 321
Wrzesień 22 2018 22:09:00
Nawigacja
Scratch

Gry


To samodzielne realizowane projekty wykonane w Scratchu.
Temat wybiera uczeń sam. Zrealizowany projekt oddaje nauczycielowi.
Zadanie jest traktowane jako praca dodatkowa.
Pracownia komputerowa
      2 1 1
Pracownia komputerowa
      2 1 4
Miś Kasowniś
Wakacje
OKBDI
92,997 unikalne wizyty